นิทรรศการ

เปิดประสบการณ์มองข้าวด้วยมุมมองใหม่ กับนิทรรศการ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Thailand Rice Convention 2019 บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2651 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น.

ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ องค์ประกอบศิลป์ การมีส่วนร่วมของผู้ชมแบบ interactive และของจริงที่จับต้องสัมผัสได้ ภายใต้การจำลองท้องนามาให้ได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่อยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีต ผ่านวิวัฒนาการจนเกิดคุณค่าที่หลากหลายมาจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงความสำคัญยิ่งขึ้นต่อไปด้วยนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมิติใหม่ๆ ต่อยอดเมล็ดข้าวเดิมให้ก้าวไกลไปในระดับโลก

ในส่วนของนิทรรศการ แบ่งเป็น 5 โซน คือ

1. The Kings and Thai Rice พระมหากษัตริย์กับข้าวไทย

ประเทศไทย เป็นประเทศกสิกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะปลูก “ข้าว” เป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศมาทุกยุคทุกสมัย ความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับข้าวไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นไปอย่างลึกซึ้งและมิใช่เป็นเพียงเรื่องราวกล่าวขาน หากแต่ปรากฏชัดผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ล้วนสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการข้าว และชาวนาซึ่งมีความสำคัญเปรียบได้ดั่ง “กระดูกสันหลังของชาติ” กลุ่มคนผู้เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงชาวไทยและชาวโลก

2. Farm to Future อุตสาหกรรมข้าว…เพื่ออนาคต

อุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0 พัฒนาการอย่างก้าวไกลและรวดเร็วในหลากหลายมิติ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการผลิต นับตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

3. Rice Style ข้าวยุคใหม่...ไลฟ์สไตล์แแห่งอนาคต

เมื่อห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมข้าว ผสานเข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำสมัยบนพื้นฐานของคุณภาพ ความปลอดภัย และความใส่ใจในคุณประโยชน์ อนาคต “ข้าว” พร้อมพัฒนาก้าวไกล ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด!

4. Specialty Rice for Life ข้าวคุณลักษณะพิเศษ

Tนอกจากข้าวพันธุ์ยอดนิยมที่ทั่วโลกคุ้นเคยแล้ว ประเทศไทยยังมีข้าวคุณลักษณะพิเศษอีกมากมาย ที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณทางโภชนบำบัด ภายใต้สีสันที่หลากหลายนั้นอุดมไปด้วยสารอาหาร แร่ธาตุวิตามิน รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระ มีให้เลือกรับประทานได้ตามชอบใจ ตอบโจทย์วิถีบริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ

5. Rice Market ตลาดนัดข้าวไทย

จำหน่ายสินค้าข้าวคุณลักษณะพิเศษ ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวชนิดต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการไทย