ขอต้อนรับสู่

THAILAND RICE CONVENTION 2019

ข้าว + นวัตกรรม

ผนึกพลังทุกภาคส่วนในวงการข้าวไทยและนานาชาติบนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

27-29 พฤษภาคม 2019

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทำไมต้องประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก โดยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลกมายาวนานต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ ปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปยังกว่า 160 ประเทศในทุกทวีป มีส่วนแบ่งในตลาดประมาณร้อยละ 20-25 สร้างรายได้และนำเงินตราเข้าสู่ประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 150,000 ล้านบาท

ในปี 2561 ไทยส่งออกข้าวรวม 11.13 ล้านตัน เป็นมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท นับเป็นมูลค่าการค้าข้าวที่เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้านั้น โดยเน้นข้าวคุณภาพดี ข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหลากสี ข้าวออร์แกนิก ข้าว กข 43 นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาต่อยอดข้าวเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว ที่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของวงการค้าข้าวโลก

ชมข้อมูลเชิงลึกและองค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวไทย

ได้ที่ www.thinkricethinkthailand.com