ข่าวสาร
และกิจกรรม

Thailand Rice Convention 2019 ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก มุ่งมั่นวิจัยพัฒนานวัตกรรม...ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค

พาณิชย์จัดประชุม Thailand Rice Convention 2019 อย่างยิ่งใหญ่ ชูข้าวคุณภาพและนวัตกรรมข้าว เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2019 พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ชูนวัตกรรมนำข้าวสู่ไลฟ์สไตล์