ข่าวประชาสัมพันธ์

พาณิชย์จัดประชุม Thailand Rice Convention 2019 อย่างยิ่งใหญ่
ชูข้าวคุณภาพและนวัตกรรมข้าว เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก

กระทรวงพาณิชย์จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน Thailand Rice Convention 2019 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะผู้นำการผลิตและส่งออกข้าวของโลก พร้อมโชว์ข้าวคุณภาพและนวัตกรรมข้าว ตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตผู้บริโภคยุคใหม่

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดการประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 (Thailand Rice Convention 2019 : TRC 2019) นี้ ภายใต้แนวคิด “ข้าวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะเป็นผู้นำด้านการผลิต การส่งออก และแหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากไทยและต่างประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อิรัก มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน รัสเซีย ฯลฯ เกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ข้าวไทยแหล่งอาหารของโลก” ว่า “ข้าว มีความสำคัญต่อประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความมั่นคงทางอาหาร ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยมายาวนาน เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาและความอุตสาหะของเกษตรกรชาวนากว่า 4 ล้านครัวเรือน ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย แต่ละปีไทยมีผลผลิตข้าวเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและสามารถส่งออกข้าวไปยังตลาด ทั่วโลกเฉลี่ยปีละ 10 ล้านตัน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 150,000 ล้านบาทต่อปี โดยในปี 2560 ไทยส่งออกข้าว 11.67 ล้านตัน ถือเป็นปริมาณการส่งออกสูงที่สุด ด้วยความทุ่มเทของทุกภาคส่วน ทำให้ไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญอันดับต้นๆ ของโลกมาได้อย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบันผู้บริโภคข้าวทั่วโลกมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การก้าวเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ การใส่ใจสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ความสำคัญ เป็นต้น ประเทศไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต อีกทั้ง รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมข้าวของไทยเติบโต จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าวยังคงเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกต่อไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศชาติ รวมถึงในระดับประชาคมโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในงาน TRC 2019 มีการจัดแสดงนิทรรศการ “The Kings and Thai Rice” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรม “TRC 2019 RICE STYLE” ในรูปแบบ Interactive Wall นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยุคใหม่ ที่อร่อย สะอาด ปลอดภัย อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและโภชนบำบัดตอบโจทย์วิถีบริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และโซน “Rice Bar” เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มจากข้าวไทย พร้อมการโชว์ทำอาหารเมนูข้าวโดย "น้องแพทตี้" ชนัญชิดา มาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ คนแรกของเมืองไทย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานอีกมากมาย อาทิ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวทั้งในและต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสินค้าข้าวและนวัตกรรมข้าวโดยรวมในอนาคต ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) แนวโน้มการค้าข้าวโลก (2) ทิศทางตลาดข้าว…โอกาสของประเทศไทย และ (3) การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยในตลาดโลก

การนำเสนอข้าวคุณลักษณะพิเศษหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข 43 ข้าวหอมนิล เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวซึ่งนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตข้าวให้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี และงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อีกด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการคู่ขนาน “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” พร้อมกิจกรรม “TRC 2019 RICE STYLE” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ (1) “พระมหากษัตริย์กับข้าวไทย” นำเสนอพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อวงการข้าวและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (2) โซน “Farm to Future” นำเสนออุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0 ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการผลิต (3) โซน “Rice Style” นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวที่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้บริโภคยุคใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (4) โซน “Specialty Rice for Life” นำเสนอศักยภาพของข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย ที่เปี่ยมด้วยสรรพคุณทางโภชนาการและโภชนบำบัด ตอบโจทย์วิถีบริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และ (5) โซน “Rice Market” นำเสนอข้าวพันธุ์ดีจากวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวจากองค์กรต่างๆ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandriceconvention.go.th.