สถานที่จัดประชุมและแสดงนิทรรศการ

สถานที่จัดการประชุมหลัก สถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับ และงานกาล่า ดินเนอร์ ตลอดจนที่พักสำหรับผู้ร่วมประชุม Thailand Rice Convention 2019คือซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว และศูนย์จัดประชุมและนิทรรศการใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยก ปทุมวันและเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเพื่อสร้างความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์ไทย ตลอดจนความสำคัญของข้าวที่มีต่อชีวิตและสังคม ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรมศึกษาดูงาน

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
(นาเฮียใช้)

นอกจากรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นบ้านเรือนไทยที่งดงามแล้ว สถานที่นี้ยังเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งเรื่องราว และองค์ความรู้ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า เพียงก้าวแรกที่ได้เห็น ทำให้หวนคิดถึงภาพอดีต ภาพวิถีแห่งท้องทุ่ง ยุ้งฉาง ไอ้ทุยควายไทย และเครื่องมือในการดำรงชีวิติของผู้คนในท้องถิ่นนี้

นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ เป็นบุตรชายของเฮียใช้ หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายเขาได้ออกมาช่วยบิดาประกอบอาชีพรับซื้อข้าวเปลือก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 เขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจากซื้อข้าวเปลือกมาเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบเมล็ดพันธุ์ข้าว ต่อมาจึงคิดริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องข้าวและวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต เป็นการตอบแทนชาวนาผู้มีพระคุณและแผ่นดินเกิด

Tการจัดแสดงเป็นเรือนต่างๆ เช่น เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ แปลงนาสาธิต เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต เรือนพระแม่โพสพ ยุ้งเก็บข้าว เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว หอเตือนภัยชาวนา ร้านโชห่วย หรือร้านขายของในอดีต และศูนย์จำหน่ายอาหารและของฝาก

THAIFEX
- World of Food Asia

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค THAIFEX - World of Food Asia จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี

ภายในงาน เป็นการจัดแสดงสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการและองค์การในอุตสาหกรรมอาหารกว่า 2,500 รายจาก 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และนวัตกรรมอาหาร ตลอดจนกิจกรรมพิเศษ ประชุมสัมมนาต่างๆ ตลอด 5 วัน ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2019 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี